Метричні книги

Державний архів Харківської області

Слобідсько-Українська губернія

Харківська єпархія

церква Знаменська

с. Знаменське Харківського повіту


Православ’я

Метричні книги про народження

1802: Ф. 40, Оп. 110, Спр. 515

Метричні книги про одруження

1802: Ф. 40, Оп. 110, Спр. 515

Метричні книги про смерть

1802: Ф. 40, Оп. 110, Спр. 515