Контакти Державних архівів України

Державні архіви України. Контакти для зв’язу та замовлення видачі метричних книг

Архів Коротка назва Сайт Електронна адреса
Державна архівна служба України Укрдержархів (ДАСУ) http://www.archives.gov.ua/ info@arch.gov.ua
Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства УНДІАСД http://undiasd.archives.gov.ua/ undiasd@arch.gov.ua
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України ЦДАВО http://tsdavo.gov.ua/ tsdavo@arch.gov.ua
Центральний державний архів громадських об’єднань України ЦДАГО http://cdago.gov.ua/ cdago@arch.gov.ua
Центральний державний історичний архів України м. Київ ЦДІАК http://cdiak.archives.gov.ua/ mail.cdiak@arch.gov.ua
Центральний державний історичний архів України м. Львів ЦДІАЛ http://tsdial.archives.gov.ua/ tsdial@arch.gov.ua
Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного ЦДКФФА http://tsdkffa.archives.gov.ua/ tsdkffa@arch.gov.ua
Центральний державний науково-технічний архів України ЦДНТА http://www.archive.gov.ua/ cdntau@arch.gov.ua
Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України ЦДАМЛМ http://csam.archives.gov.ua/ cdamlm@arch.gov.ua
Центральний державний архів зарубіжної україніки ЦДАЗУ http://tsdazu.gov.ua/ tsdazu@arch.gov.ua
Центральний державний електронний архів України ЦДЕА http://tsdea.archives.gov.ua/ tsdea@arch.gov.ua
Державний архів в Автономній Республіці Крим ДААРК http://krymgosarchiv.ru/
Державний архів Вінницької області ДАВіО http://davio.gov.ua/ archive_vn@arch.gov.ua
Державний архів Волинської області ДАВлО http://volyn.archives.gov.ua/ info@davo.voladm.gov.ua
Державний архів Дніпропетровської області ДАДО http://dp.archives.gov.ua/ archive_dp@arch.gov.ua
Державний архів Донецької області ДАДнО http://dn.archives.gov.ua/ archive_dn@arch.gov.ua
Державний архів Житомирської області ДАЖО http://archive.zt.gov.ua/ archive_zt@arch.gov.ua
Державний архів Закарпатської області ДАЗкО http://dazo.gov.ua/ archive_uz@arch.gov.ua
Державний архів Запорізької області ДАЗпО http://www.archivzp.gov.ua/ gromada@archivzp.gov.ua
Державний архів Івано-Франківської області ДАІФО http://if.archives.gov.ua/ archive_if@arch.gov.ua
Державний архів Київської області ДАКО http://dako.gov.ua/ org@dako.gov.ua
Державний архів Кіровоградської області ДАКрО http://dakiro.kr-admin.gov.ua/ public@dakiro.kr-admin.gov.ua
Державний архів Луганської області ДАЛгО http://lg.archives.gov.ua/ archive_lg@arch.gov.ua
Державний архів Львівської області ДАЛО http://archivelviv.gov.ua/ archive_lviv@arch.gov.ua
Державний архів Миколаївської області ДАМО http://mk.archives.gov.ua/ mail@mk.archives.gov.ua
Державний архів Одеської області ДАОО http://archive.odessa.gov.ua/ archive@odessa.gov.ua
Державний архів Полтавської області ДАПО http://poltava.archives.gov.ua/ archives@adm-pl.gov.ua
Державний архів Рівненської області ДАРО http://rv.archives.gov.ua/ archive_rv@arch.gov.ua
Державний архів Сумської області ДАСО http://daso.sumy.ua/ archive_sm@arch.gov.ua
Державний архів Тернопільської області ДАТО https://te.archives.gov.ua/ zvern_archive_te@arch.gov.ua
Державний архів Харківської області ДАХО http://archives.kh.gov.ua/ archive_kh@arch.gov.ua
Державний архів Херсонської області ДАХрО http://kherson.archives.gov.ua/ zvern_archive_ks@arch.gov.ua
Державний архів Хмельницької області ДАХмО http://www.dahmo.gov.ua/ viddilinform@dahmo.gov.ua
Державний архів Черкаської області ДАЧкО http://ck.archives.gov.ua/ archive_ck@arch.gov.ua
Державний архів Чернівецької області ДАЧвО http://cv.archives.gov.ua/ archive_cv@arch.gov.ua
Державний архів Чернігівської області ДАЧО http://cn.archives.gov.ua/ archive_cn@arch.gov.ua
Державний архів міста Києва ДАК http://www.kiev-arhiv.gov.ua/ archive_kiev@arch.gov.ua
Державний архів міста Севастополя ДАС http://sev.archives.gov.ua/
Комунальна установа “Ізмаїльський архів” КУ ІА http://www.izmail-rada.gov.ua/-q-q