Метричні книги

Державний архів Харківської області

Полтавська губернія

Харківська єпархія

церква Введенська

с. Залінійне Костянтиноградського повіту

Православ’я

Метричні книги про народження

1865: Ф. 40, Оп. 105, Спр. 902

Метричні книги про одруження

1865: Ф. 40, Оп. 105, Спр. 902

Метричні книги про смерть

1865: Ф. 40, Оп. 105, Спр. 905