Метричні книги

Державний архів Харківської області

Слобідсько-Українська губернія

Харківська єпархія

церква Христоріздв’яна

с. Верхній Салтів (військове поселення) Зміївського повіту


Православ’я

Метричні книги про народження

1800: Ф. 40, Оп. 110, Спр. 588

Метричні книги про одруження

1800: Ф. 40, Оп. 110, Спр. 588

Метричні книги про смерть

1800: Ф. 40, Оп. 110, Спр. 588