Метричні книги

Державний архів Харківської області

Слобідсько-Українська губернія

Харківська єпархія

церква Косьмо-Даміанівська

с. Салтівська Тернова Харківського повіту

Православ’я

Метричні книги про народження

1801: Ф. 40, Оп. 110, Спр. 545

Метричні книги про одруження

1801: Ф. 40, Оп. 110, Спр. 545

Метричні книги про смерть

1801: Ф. 40, Оп. 110, Спр. 545