Метричні книги

Державний архів Харківської області

Слобідсько-Українська губернія

Харківська єпархія

церква Преображенська

с. Орільські Xутори (Преображенське, Кібіняче) Зміївського повіту

Хутори: Бабаїв, Бутків, Верхня Плісова, Ганебне, Закутній, Іващенків, Косенків, Лісовинів, Миколенків, Нижня Плісова

Православ’я

Метричні книги про народження

1825: ф. 40, оп. 110, спр. 247
1826: ф. 40, оп. 110, спр. 248

Метричні книги про одруження

1825: ф. 40, оп. 110, спр. 247
1826: ф. 40, оп. 110, спр. 248

Метричні книги про розлучення

Метричні книги про смерть

1825: ф. 40, оп. 110пр. 247
1826: ф. 40, оп. 110пр. 248

Інші документи