Метричні книги

Державний архів Харківської області

Слобідсько-Українська губернія

Харківська єпархія

церква Богоявлінська

с. Молодове (Молоде) Зміївського повіту


Православ’я

Метричні книги про народження

1801: ф. 40, оп. 110, спр. 232
1802: ф. 40, оп. 110, спр. 222

Метричні книги про одруження

1801: ф. 40, оп. 110, спр. 232
1802: ф. 40, оп. 110, спр. 222

Метричні книги про розлучення

Метричні книги про смерть

1801: ф. 40, оп. 110пр. 232
1802: ф. 40, оп. 110пр. 222

Інші документи