Метричні книги

Державний архів Харківської області

Слобідсько-Українська губернія

Харківська єпархія

церква Іоанно-Предтечівська

с. Мечебилове Ізюмського повіту


Православ’я

Метричні книги про народження

1818: ф. 40, оп. 109, спр. 323

Метричні книги про одруження

1818: ф. 40, оп. 109, спр. 323

Метричні книги про розлучення

Метричні книги про смерть

1818: ф. 40, оп. 109пр. 323

Інші документи