Метричні книги

Державний архів Харківської області

Харківська губернія

Харківська єпархія

церква Миколаївська

с. Лигівка Зміївського повіту

Православ’я

Метричні книги про народження

1849: ф. 40, оп. 109, спр. 269
1850: ф. 40, оп. 109, спр. 269

Метричні книги про одруження

1849: ф. 40, оп. 109, спр. 269
1850: ф. 40, оп. 109, спр. 269

Метричні книги про смерть

1849: ф. 40, оп. 109, спр. 269
1850: ф. 40, оп. 109, спр. 269