Метричні книги

Державний архів Харківської області

Слобідсько-Українська губернія

Харківська єпархія

церква Троїцька

с. Кудинівка Охтирського повіту


Православ’я

Метричні книги про народження

1799: Ф. 40, Оп. 110, Спр. 2
1800: Ф. 40, Оп. 110, Спр. 33
1801: Ф. 40, Оп. 110, Спр. 27
1803: Ф. 40, Оп. 109, Спр. 79

Метричні книги про одруження

1799: Ф. 40, Оп. 110, Спр. 2
1800: Ф. 40, Оп. 110, Спр. 33
1801: Ф. 40, Оп. 110, Спр. 27
1803: Ф. 40, Оп. 109, Спр. 79

Метричні книги про розлучення

Метричні книги про смерть

1799: Ф. 40, Оп. 110, Спр. 2
1800: Ф. 40, Оп. 110, Спр. 33
1801: Ф. 40, Оп. 110, Спр. 27
1803: Ф. 40, Оп. 109, Спр. 79

Інші документи