Метричні книги

Державний архів Харківської області

Слобідсько-Українська губернія

Харківська єпархія

церква Різдв’яно-Богородична

с. Ковичи Богодухівського повіту


Православ’я

Метричні книги про народження

1799: ф. 40, оп. 110, спр. 231
1800: ф. 40, оп. 110, спр. 88

Метричні книги про одруження

1799: ф. 40, оп. 110, спр. 231
1800: ф. 40, оп. 110, спр. 88

Метричні книги про розлучення

Метричні книги про смерть

1799: ф. 40, оп. 110пр. 231
1800: ф. 40, оп. 110пр. 88

Інші документи