Метричні книги

Державний архів Харківської області

Слобідсько-Українська губернія

Харківська єпархія

церква Іоанно-Богословська

с. Катанська Богодухівського повіту

Православ’я

Метричні книги про народження

1826: ф. 40, оп. 109, спр. 131
1827: ф. 40, оп. 109, спр. 132

Метричні книги про одруження

1826: ф. 40, оп. 109, спр. 131
1827: ф. 40, оп. 109, спр. 132

Метричні книги про смерть

1826: ф. 40, оп. 109, спр. 131
1827: ф. 40, оп. 109, спр. 132