Метричні книги

Державний архів Харківської області

Слобідсько-Українська губернія

Харківська єпархія

церква Предтечівська

с. Іванівська Гнилиця Зміївського повіту

Православ’я

Метричні книги про народження

1802: ф. 40, оп. 110, спр. 222

Метричні книги про одруження

1802: ф. 40, оп. 110, спр. 222

Метричні книги про смерть

1802: ф. 40, оп. 110, спр. 222

Державний архів Харківської області

Слобідсько-Українська губернія

Харківська єпархія

церква Предтечівська

с. Іванівська Гнилиця (військове поселення) Зміївського повіту

Православ’я

Метричні книги про народження

1800: Ф. 40, Оп. 110, Спр. 588

Метричні книги про одруження

1800: Ф. 40, Оп. 110, Спр. 588

Метричні книги про смерть

1800: Ф. 40, Оп. 110, Спр. 588