Метричні книги

Державний архів Харківської області

Слобідсько-Українська губернія

Харківська єпархія

церква Предтечівська

с. Євсюга (військове поселення) Старобільського повіту


Православ’я

Метричні книги про народження

1830: Ф. 40, Оп. 110, Спр. 602
1831: Ф. 40, Оп. 110, Спр. 603
1832: Ф. 40, Оп. 110, Спр. 604
1833: Ф. 40, Оп. 110, Спр. 605

Метричні книги про одруження

1830: Ф. 40, Оп. 110, Спр. 602
1831: Ф. 40, Оп. 110, Спр. 603
1832: Ф. 40, Оп. 110, Спр. 604
1833: Ф. 40, Оп. 110, Спр. 605

Метричні книги про розлучення

Метричні книги про смерть

1830: Ф. 40, Оп. 110, Спр. 602
1831: Ф. 40, Оп. 110, Спр. 603
1832: Ф. 40, Оп. 110, Спр. 604
1833: Ф. 40, Оп. 110, Спр. 605

Інші документи