Метричні книги

Державний архів Харківської області

Слобідсько-Українська губернія

Харківська єпархія

церква Предтечівська

с. Дубинівка (військове поселення) Чугуївського округу військових поселень


Православ’я

Метричні книги про народження

1800: Ф. 40, Оп. 110, Спр. 588

Метричні книги про одруження

1800: Ф. 40, Оп. 110, Спр. 588

Метричні книги про розлучення

Метричні книги про смерть

1800: Ф. 40, Оп. 110, Спр. 588

Інші документи