Метричні книги

Державний архів Сумської області

Харківська губернія

Харківська єпархія

Миколаївська церква

с. Буринь Лебединського повіту


Православ’я

Метричні книги про народження

1910:Ф. 743, Оп. 1, Спр. 200

Метричні книги про одруження

1910: Ф. 743, Оп. 1, Сп.200

Метричні книги про розлучення

Метричні книги про смерть

1910: Ф. 743, Оп. 1, Спр. 200

Інші документи