Метричні книги

Державний архів Харківської області

Слобідсько-Українська губернія, з 1835 р. Харківська губернія

Харківська єпархія

церква Троїцька

с. Аннине Лебединського повіту


Православ’я

Метричні книги про народження

1868: Ф. 40, Оп. 110, Спр. 471

Метричні книги про одруження

1868: Ф. 40, Оп. 110, Спр. 471

Метричні книги про розлучення

Метричні книги про смерть

1868: Ф. 40, Оп. 110, Спр. 471

Інші документи