Метричні книги

Державний архів Луганської області

Область Війська Донського

Донська духовна консисторія

Покровська церква

Хутір Нижньо-Вільховський Митякинського Благочинія Таганрозького округу

Хутір (с.) Верхня Вільхова

Православ’я

Метричні книги про народження

1875: Ф. 126, Оп. 29, Спр. 42
1906–1908: Ф. 126, Оп. 29, Спр. 263

Метричні книги про одруження

1875: Ф. 126, Оп. 29, Спр. 42
1906–1908: Ф. 126, Оп. 29, Спр. 263

Метричні книги про смерть

1875: Ф. 126, Оп. 29, Спр. 42
1906–1908: Ф. 126, Оп. 29, Спр. 263