Метричні книги

Метрики с. Тихоновичі Новгород-Сіверське намісництво

Пошук метричних книг с. Тихоновичі Новгород-Сіверське намісництво

Державний архів Чернігівської області

Новгород-Сіверське намісництво

Новгород-Сіверська єпархія

церква в ім’я Покрови Богородиці

с. Тихоновичі Сосницького повіту

Слобода Іванівка
Гута Студенецька

Православ’я

Метричні книги про народження

1788: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 205.

Метричні книги про одруження

1788: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 205.

Метричні книги про смерть

1788: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 205.

Державний архів Чернігівської області

Новгород-Сіверське намісництво

Чернігівська єпархія

церква в ім’я Покрови Богородиці

с. Тихоновичі Сосницького повіту

Слобода Іванівка
Гута Студенецька

Православ’я

Метричні книги про народження

Метричні книги про одруження

Метричні книги про смерть

Інші документи

Списки парафіян:
1782: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 452.