Метричні книги

Метрики с. Рябухи Чернігівське намісництво

Пошук метричних книг с. Рябухи Чернігівське намісництво

Державний архів Чернігівської області

Чернігівське намісництво

Київська єпархія

церква в ім’я св. Апостолів Петра та Павла

с. Рябухи Роменського повіту


Православ’я

Інші документи

Списки парафіян:
1784: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 1533.