Метричні книги

Метрики с. Рогинці Чернігівське намісництво

Пошук метричних книг с. Рогинці Чернігівське намісництво

Державний архів Чернігівської області

Чернігівське намісництво

Чернігівська єпархія

церква в ім’я св. Великомученика Георгія Побідоносця

с. Рогинці Роменського повіту


Православ’я

Метричні книги про народження

1794: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 142.

Метричні книги про одруження

1794: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 142.

Метричні книги про смерть

1794: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 142.

Інші документи

Списки парафіян:
1789: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 527
1790: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 528
1791: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 529
1794: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 531.

Державний архів Чернігівської області

Чернігівське намісництво

Київська єпархія

церква в ім’я св. Великомученика Георгія Побідоносця

с. Рогинці Роменського повіту


Православ’я

Метричні книги про народження

Метричні книги про одруження

Метричні книги про смерть

Інші документи

Списки парафіян:
1782: Ф. 679, Оп. 4, Спр. 373.