Метричні книги

Метрики с. Пересопниця Волинське воєводство

Пошук метричних книг с. Пересопниця Волинське воєводство

Державний архів Рівненської області

Волинське воєводство

Волинська духовна консисторія

церква Святого Миколая

с. Пересопниця Ровенського повіту

Села: Макотерти, Пересопниця, Шостаків

Метричні книги про народження

1922–1923: Ф. Р-740, Оп. 4, Спр. 685
1929: Ф. Р-740, Оп. 6, Спр. 500
1930: Ф. Р-740, Оп. 6, Спр. 501
1931: Ф. Р-740, Оп. 6, Спр. 502

Метричні книги про одруження

1922–1923: Ф. Р-740, Оп. 4, Спр. 685
1929: Ф. Р-740, Оп. 6, Спр. 500
1930: Ф. Р-740, Оп. 6, Спр. 501
1931: Ф. Р-740, Оп. 6, Спр. 502

;

Метричні книги про смерть

1922–1923: Ф. Р-740, Оп. 4, Спр. 685
1929: Ф. Р-740, Оп. 6, Спр. 500
1930: Ф. Р-740, Оп. 6, Спр. 501
1931: Ф. Р-740, Оп. 6, Спр. 502