Метричні книги

Метрики с. Омбиш Чернігівське намісництво

Пошук метричних книг с. Омбиш Чернігівське намісництво

Державний архів Чернігівської області

Чернігівське намісництво

Чернігівська єпархія

церква в ім’я Різдва Богородиці

с. Омбиш Борзнянського повіту

Православ’я

Інші документи

Списки парафіян:
1787: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 441
1790: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 442.