Метричні книги

Метрики с. Новожуків Волинське воєводство

Пошук метричних книг с. Новожуків Волинське воєводство

Державний архів Рівненської області

Волинське воєводство

Волинська духовна консисторія

Михайлівська церква

с. Новожуків Ровенського повіту

Села: Новожуків, Новосілки, Новостав

Православ’я

Метричні книги про народження

1924–1926: Ф. Р-740, Оп. 6, Спр. 474

Метричні книги про одруження

1924–1926: Ф. Р-740, Оп. 6, Спр. 474

Метричні книги про смерть

1924–1926: Ф. Р-740, Оп. 6, Спр. 474