Метричні книги

Метрики с. Миньківці Подільська губернія

Пошук метричних книг с. Миньківці Подільська губернія

Державний архів Хмельницької області

Подільська губернія

Подільська духовна консисторія

Свято-Хрестовоздвиженська церква

с. Миньківці Сквирського повіту


Православ’я

Метричні книги про народження

1796: ф. 315, оп. 1, спр. 6681

Метричні книги про одруження

1796: ф. 315, оп. 1, спр. 6681

Метричні книги про смерть

1796: ф. 315, оп. 1, спр. 6681