Метричні книги

Метрики с. Хороше Катеринославська губернія

Пошук метричних книг с. Хороше Катеринославська губернія

Державний архів Луганської області

Катеринославська губернія

Катеринославська духовна консисторія

церква

с. Хороше Слов’яносербського повіту


Православ’я

Метричні книги про народження

1888: Ф. 126, Оп. 28, Спр. 13

Метричні книги про одруження

1888: Ф. 126, Оп. 28, Спр. 13
1891: Ф. 126, Оп. 28, Спр. 6

Метричні книги про смерть

1891: Ф. 126, Оп. 28, Спр. 6