Метричні книги

Метрики с. Єлизаветівка Катеринославська губернія

Пошук метричних книг с. Єлизаветівка Катеринославська губернія

Державний архів Луганської області

Катеринославська губернія

Донська духовна консисторія

Георгіївська церква

с. Єлизаветівка Штерівського повіту

Села: Ганнівка, Еротоідівка, Мало-Миколаївка, Микитівка

Православ’я

Метричні книги про народження

1907: Ф. 126, Оп. 4, Спр. 10

Метричні книги про одруження

1907: Ф. 126, Оп. 4, Спр. 10

Метричні книги про смерть

1907: Ф. 126, Оп. 4, Спр. 10