Метричні книги

Метрики с. Феськівка Новгород-Сіверське намісництво

Пошук метричних книг с. Феськівка Новгород-Сіверське намісництво

Державний архів Чернігівської області

Новгород-Сіверське намісництво

Новгород-Сіверська єпархія

церква в ім’я Святителя та Чудотворця Миколая

с. Феськівка Сосницького повіту


Православ’я

Метричні книги про народження

1785: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 204
1785–1788: Ф. 679, Оп. 12, Спр. 523
1788: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 205
1789–1796: Ф. 679, Оп. 4, Спр. 449.

Метричні книги про одруження

1785: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 204
1785–1787: Ф. 679, Оп. 12, Спр. 523
1788: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 205
1789–1796: Ф. 679, Оп. 4, Спр. 449.

Метричні книги про смерть

1785: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 204
1785–1788: Ф. 679, Оп. 12, Спр. 523
1788: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 205
1789–1796: Ф. 679, Оп. 4, Спр. 449.

Державний архів Чернігівської області

Новгород-Сіверське намісництво

Чернігівська єпархія

церква в ім’я Святителя та Чудотворця Миколая

с. Феськівка Сосницького повіту


Православ’я

Метричні книги про народження

1782–1784: Ф. 679, Оп. 12, Спр. 523.

Метричні книги про одруження

1782–1784: Ф. 679, Оп. 12, Спр. 523.

Метричні книги про смерть

1782–1784: Ф. 679, Оп. 12, Спр. 523.

Інші документи

Списки парафіян:
1783: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 544.