Метричні книги

Метрики с. Чепелів Новгород-Сіверське намісництво

Пошук метричних книг с. Чепелів Новгород-Сіверське намісництво

Державний архів Чернігівської області

Новгород-Сіверське намісництво

Новгород-Сіверська єпархія

церква в ім’я Святителя та Чудотворця Миколая

с. Чепелів Сосницького повіту

с. Турець
Слобода Лозовська

Православ’я

Метричні книги про народження

1785: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 204.

Метричні книги про одруження

1785: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 204.

Метричні книги про смерть

1785: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 204.