Метричні книги

Метрики с. Більської Воля Поліське воєводство

Пошук метричних книг с. Більської Воля Поліське воєводство

Державний архів Рівненської області

Поліське воєводство

Поліська духовна консисторія

Параскеївська церква

с. Більська Воля Сарненського повіту

Села: Більська Воля, Рудка, Собіщиці

Православ’я

Метричні книги про народження

1923: Ф. Р-740, Оп. 4, Спр. 58
1925: Ф. Р-740, Оп. 4, Спр. 58
1926–1927: Ф. Р-740, Оп. 6, Спр. 38
1928–1929: Ф. Р-740, Оп. 6, Спр. 39
1930–1931: Ф. Р-740, Оп. 6, Спр. 40

Метричні книги про одруження

1923: Ф. Р-740, Оп. 4, Спр. 58
1925: Ф. Р-740, Оп. 4, Спр. 58
1926– 1927: Ф. Р-740, Оп. 6, Спр. 38
1928–1929: Ф. Р-740, Оп. 6, Спр. 39
1930–1931: Ф. Р-740, Оп. 6, Спр. 40

Метричні книги про смерть

1923: Ф. Р-740, Оп. 4, Спр. 58
1925: Ф. Р-740, Оп. 4, Спр. 58
1926– 1927: Ф. Р-740, Оп. 6, Спр. 38
1928–1929: Ф. Р-740, Оп. 6, Спр. 39
1930–1931: Ф. Р-740, Оп. 6, Спр. 40