Метричні книги

Метрики Слобода Ново-Павлівка Катеринославська губернія

Пошук метричних книг Слобода Ново-Павлівка Катеринославська губернія

Державний архів Луганської області

Катеринославська губернія

Катеринославська духовна консисторія

Георгіївська церква

Слобода Ново-Павлівка Старобільського повіту


Православ’я

Метричні книги про народження

1904: Ф. 126, Оп. 4, Спр. 9
1913–1914: Ф. 126, Оп. 4, Спр. 11
1918– 1919: Ф. 126, Оп. 4, Спр. 12А

Метричні книги про одруження

1904: Ф. 126, Оп. 4, Спр. 9
1913–1914: Ф. 126, Оп. 4, Спр. 11

Метричні книги про смерть

1904: Ф. 126, Оп. 4, Спр. 9
1913–1914: Ф. 126, Оп. 4, Спр. 11