Метричні книги

Метрики Слобода Боянської Катеринославське намісництво

Пошук метричних книг Слобода Боянської Катеринославське намісництво

Державний архів Дніпропетровської області

Катеринославське намісництво

Славенська єпархія

церква Святого Іоанна Богослова З 1773 р. церква перенесена у слободу Попельнасту

Слобода Боянська Верхньодніпровського повіту

Православ’я

Метричні книги про народження

1770–1782: Ф. 193, Оп. 1, Спр. 522

Метричні книги про одруження

1770–1781, 1783: Ф. 193, Оп. 1, Спр. 522

Метричні книги про смерть

1770–1782: Ф. 193, Оп. 1, Спр. 522