Метричні книги

Метрики Містечко Сквира Київська губернія

Пошук метричних книг Містечко Сквира Київська губернія

Державний архів Хмельницької області

Київська губернія

Київська духовна консисторія

Свято-Михайлівська церква

Містечко Сквира Сквирського повіту

Метричні книги про народження

1796: ф. 315, оп. 1, спр. 6681

Метричні книги про одруження

1796: ф. 315, оп. 1, спр. 6681

;

Метричні книги про смерть

1796: ф. 315, оп. 1, спр. 6681

Інші документи