Метричні книги

Метрики с. Жуків Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Жуків Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівська архієпархія

церква св. Йоанна Богослова

с. Жуків Бережанського повіту

Села:
Гиновичі, Шумляни

Католицизм

Метричні книги про одруження

1876–1898: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 5