Метричні книги

Метрики с. Юрасівка Ніжинський полк

Пошук метричних книг с. Юрасівка Ніжинський полк

Державний архів Сумської області

Чернігівська губернія

Чернігівська єпархія

Казанська церква

с. Юрасівка Глухівського повіту


Православ’я

Метричні книги про народження

1896: Ф. 1190, Оп. 1, Спр. 12
1898: Ф. 1190, Оп. 1, Спр. 19
1902: Ф. 1190, Оп. 1, Спр. 25
1905: Ф. 1190, Оп. 3, Спр. 3
1906: Ф. 1190, Оп. 3, Спр. 6
1908: Ф. 1190, Оп. 3, Спр. 37
1909: Ф. 1190, Оп. 3, Спр. 57
1910: Ф. 1190, Оп. 3, Спр. 85
1911: Ф. 1190, Оп. 3, Спр. 109
1912: Ф. 1190, Оп. 3, Спр. 141
1913: Ф. 1190, Оп. 3, Спр. 173
1914: Ф. 1190, Оп. 3, Спр. 198
1915: Ф. 1190, Оп. 3, Спр. 223
1916: Ф. 1190, Оп. 3, Спр. 243

Метричні книги про одруження

1896: Ф. 1190, Оп. 1, Спр. 12
1898: Ф. 1190, Оп. 1, Спр. 19
1902: Ф. 1190, Оп. 1, Спр. 25
1905: Ф. 1190, Оп. 3, Спр. 3
1906: Ф. 1190, Оп. 3, Спр. 6
1908: Ф. 1190, Оп. 3, Спр. 37
1909: Ф. 1190, Оп. 3, Спр. 57
1910: Ф. 1190, Оп. 3, Спр. 85
1911: Ф. 1190, Оп. 3, Спр. 109
1912: Ф. 1190, Оп. 3, Спр. 141
1913: Ф. 1190, Оп. 3, Спр. 173
1914: Ф. 1190, Оп. 3, Спр. 198
1915: Ф. 1190, Оп. 3, Спр. 223
1916: Ф. 1190, Оп. 3, Спр. 243

Метричні книги про розлучення

Метричні книги про смерть

1896: Ф. 1190, Оп. 1, Спр. 12
1898: Ф. 1190, Оп. 1, Спр. 19
1902: Ф. 1190, Оп. 1, Спр. 25
1905: Ф. 1190, Оп. 3, Спр. 3
1906: Ф. 1190, Оп. 3, Спр. 6
1908: Ф. 1190, Оп. 3, Спр. 37
1909: Ф. 1190, Оп. 3, Спр. 57
1910: Ф. 1190, Оп. 3, Спр. 85
1911: Ф. 1190, Оп. 3, Спр. 109
1912: Ф. 1190, Оп. 3, Спр. 141
1913: Ф. 1190, Оп. 3, Спр. 173
1914: Ф. 1190, Оп. 3, Спр. 198
1915: Ф. 1190, Оп. 3, Спр. 223
1916: Ф. 1190, Оп. 3, Спр. 243

Інші документи

Державний архів Чернігівської області

Новгород-Сіверське намісництво

Київська єпархія

церква в ім’я Казанської Ікони Божої Матері

с. Юрасівка Глухівського повіту


Православ’я

Метричні книги про народження

1782: Ф. 679, Оп. 4, Спр. 326.

Метричні книги про одруження

1782: Ф. 679, Оп. 4, Спр. 326.

Метричні книги про розлучення

Метричні книги про смерть

1782: Ф. 679, Оп. 4, Спр. 326.

Інші документи

Державний архів Чернігівської області

Ніжинський полк

Чернігівська єпархія

церква в ім’я Казанської Ікони Божої Матері

с. Юрасівка


Православ’я

Метричні книги про народження

1779–1781: Ф. 679, Оп. 4, Спр. 326.

Метричні книги про одруження

1779–1781: Ф. 679, Оп. 4, Спр. 326.

Метричні книги про розлучення

Метричні книги про смерть

1779–1781: Ф. 679, Оп. 4, Спр. 326.

Інші документи

Центральний державний історичний архів в м. Київ

Чернігівська губернія

;

Казанської Божей матері

с. Юрасівка Глухівського повіту


Православ’я

Метричні книги про народження


Метричні книги про одруження

;

Метричні книги про смерть

Інші документи

фонд 127, опис 1015, справи:
26 (1756 рік)
сповідний розпис, фонд 127, опис 1016, справи:
19 (1755 рік)
72 (1785 рік)