Метричні книги

Метрики с. Яромирка Подільська губернія

Пошук метричних книг с. Яромирка Подільська губернія

Державний архів Хмельницької області

Подільська губернія

Подільська духовна консисторія

Свято-Троїцька церква

с. Яромирка Кам’янецького повіту

с. Завадинці Кам’янецького пов. Купинської вол.

Православ’я

Метричні книги про народження

1799: ф. 315, оп. 1, спр. 6753
1806: ф. 315, оп. 1, спр. 6864
1807: ф. 315, оп. 1, спр. 6883
1812: ф. 315, оп. 1, спр. 6959
1827: ф. 315, оп. 1, спр. 7295
1841: ф. 315, оп. 1, спр. 7570
1855: ф. 315, оп. 1, спр. 8307
1858: ф. 315, оп. 1, спр. 8457
1859: ф. 315, оп. 1, спр. 8356
1864: ф. 315, оп. 1, спр. 8683
1869: ф. 315, оп. 1, спр. 8829
1903: ф. 18, оп. 1, спр. 1911

Метричні книги про одруження

1799: ф. 315, оп. 1, спр. 6753
1806: ф. 315, оп. 1, спр. 6864
1807: ф. 315, оп. 1, спр. 6883
1812: ф. 315, оп. 1, спр. 6959
1827: ф. 315, оп. 1, спр. 7295
1841: ф. 315, оп. 1, спр. 7570
1855: ф. 315, оп. 1, спр. 8307
1858: ф. 315, оп. 1, спр. 8457
1859: ф. 315, оп. 1, спр. 8356
1864: ф. 315, оп. 1, спр. 8683
1869: ф. 315, оп. 1, спр. 8829
1903: ф. 18, оп. 1, спр. 1911

Метричні книги про розлучення

Метричні книги про смерть

1799: ф. 315, оп. 1, спр. 6753
1806: ф. 315, оп. 1, спр. 6864
1807: ф. 315, оп. 1, спр. 6883
1812: ф. 315, оп. 1, спр. 6959
1827: ф. 315, оп. 1, спр. 7295
1841: ф. 315, оп. 1, спр. 7570
1855: ф. 315, оп. 1, спр. 8307
1858: ф. 315, оп. 1, спр. 8457
1859: ф. 315, оп. 1, спр. 8356
1864: ф. 315, оп. 1, спр. 8683
1869: ф. 315, оп. 1, спр. 8829
1903: ф. 18, оп. 1, спр. 1911

Інші документи

Сповідальні Відомості:
1801: Ф. 315, Оп. 1, Спр. 6795
1819: Ф. 315, Оп. 1, Спр. 7059
1844: Ф. 315, Оп. 1, Спр. 7709
1866: Ф. 315, Оп. 1, Спр. 8738

Центральний державний історичний архів в м. Київ

Подільська губернія

;

Пресвятої Трійці

с. Яромирка Кам’янецького повіту


Православ’я

Метричні книги про народження

фонд 224, опис 1, справи:
1493 (1739-1778 рік)
1499 (1765-1788 рік)


Метричні книги про одруження

фонд 224, опис 1, справи:
1493 (1739-1778 рік)
1499 (1765-1788 рік)

;

Метричні книги про смерть

фонд 224, опис 1, справи:
1493 (1739-1778 рік)
1499 (1765-1788 рік)

Інші документи