Метричні книги

Метрики с. Яремин Новгород-Сіверське намісництво

Пошук метричних книг с. Яремин Новгород-Сіверське намісництво

Державний архів Чернігівської області

Стародубський полк

Чернігівська єпархія

церква в ім’я Преображення Господнього

с. Яремин

с. Човпня

Православ’я

Метричні книги про народження

Метричні книги про одруження

Метричні книги про розлучення

Метричні книги про смерть

Інші документи

Списки парафіян:
1744: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 354
1760: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 355
1761: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 356
1768: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 358
1775: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 359
1781: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 360.

Державний архів Чернігівської області

Новгород-Сіверське намісництво

Новгород-Сіверська єпархія

церква в ім’я Преображення Господнього

с. Яремин Стародубського повіту


Православ’я

Метричні книги про народження

1789: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 255
1791: Ф. 712, Оп. 1, Спр. 232.

Метричні книги про одруження

1789: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 255
1791: Ф. 712, Оп. 1, Спр. 232.

Метричні книги про розлучення

Метричні книги про смерть

1789: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 255
1791: Ф. 712, Оп. 1, Спр. 232.

Інші документи

Списки парафіян:
1788: Ф. 712, Оп. 1, Спр. 231.

Державний архів Чернігівської області

Новгород-Сіверське намісництво

Чернігівська єпархія

церква в ім’я Преображення Господнього

с. Яремин Стародубського повіту


Православ’я

Метричні книги про народження

Метричні книги про одруження

Метричні книги про розлучення

Метричні книги про смерть

Інші документи

Списки парафіян:
1782: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 525.