Метричні книги

Метрики с. Вовківці Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Вовківці Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Станіславівська єпархія

церква Перенесення Мощей св. о. Миколая

с. Вовківці Борщівського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1848–1883: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 35

Метричні книги про одруження

1850–1892: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 36