Метричні книги

Метрики с. Великі Хорошки (Горошки) Київська воєводство

Пошук метричних книг с. Великі Хорошки (Горошки) Київська воєводство

Державний архів Житомирської області

Волинська губернія

Заславський деканат

церква Покрови Богородиці

с. Великі Топори Заславського повіту

с. Топорчики

Католицизм

Метричні книги про народження

1791–1805: Ф. 1, Оп. 74, Спр. 40

Метричні книги про одруження

1791–1805: Ф. 1, Оп. 74, Спр. 40

Метричні книги про смерть

1791–1805: Ф. 1, Оп. 74, Спр. 40
.