Метричні книги

Метрики с. Цигани Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Цигани Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Станіславівська єпархія

церква св. Апостолів Петра і Павла

с. Цигани Борщівського повіту

Католицизм

Метричні книги про смерть

1871–1920: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 61

Метрики с. Цигани Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Цигани Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівський деканат

Костел св. Апостолів Петра і Павла

с. Цигани Борщівського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1872–1896: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 18
.