Метричні книги

Метрики с. Тополька Волинська губернія

Пошук метричних книг с. Тополька Волинська губернія

Державний архів Житомирської області

Волинська губернія

Кашогродський деканат

церква [назва невідома]

с. Тополька Ковельського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1830–1831: Ф. 178, Оп. 51, Спр. 340

Метричні книги про одруження

1830–1831: Ф. 178, Оп. 51, Спр. 340

Метричні книги про смерть

1830–1831: Ф. 178, Оп. 51, Спр. 340