Метричні книги

Метрики с. Раштівці Тернопільський край

Пошук метричних книг с. Раштівці Тернопільський край

Державний архів Волинської області

Тернопільський край

Луцька єпархія

церква

с. Раштівці Назва повіту не вказана

Католицизм

Метричні книги про народження

1811: ф. 382, оп. 2, спр. 165

Метричні книги про одруження

1811: ф. 382, оп. 2, спр. 165

Метричні книги про смерть

1811: ф. 382, оп. 2, спр. 165
.