Метричні книги

Метрики с. Попівці Подільська губернія

Пошук метричних книг с. Попівці Подільська губернія

Державний архів Волинської області

Тернопільський край

Ягільницький деканат

церква Різдва Пресвятої Богородиці

с. Попівці Назва повіту не вказана

Католицизм

Сповідальні відомості: 1811: Ф. 382, Оп. 2, Спр. 167