Метричні книги

Метрики с. Полупанівка Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Полупанівка Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівська архієпархія

церква св. Духа

с. Полупанівка Скалатського повіту

Католицизм

Метричні книги про смерть

1835–1874: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 290

Метрики с. Полупанівка Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Полупанівка Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівський деканат

Костел св. Йосипа

с. Полупанівка Скалатського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1784–1825: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 91
1849–1868: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 92

Метричні книги про одруження

1784–1870: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 91

Метричні книги про смерть

1784–1832: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 91
1844–1872: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 93