Метричні книги

Метрики с. Осівці Київська губернія

Пошук метричних книг с. Осівці Київська губернія

Державний архів Волинської області

Тернопільський край

Зарваницький деканат

церква

с. Осівці Назва повіту не вказана

Католицизм

Метричні книги про народження

1811: ф. 382, оп. 2, спр. 164

Метричні книги про одруження

1811: ф. 382, оп. 2, спр. 164

Метричні книги про смерть

1811: ф. 382, оп. 2, спр. 164

Метрики с. Осівці Київська губернія

Пошук метричних книг с. Осівці Київська губернія

Центральний державний історичний архів в м. Київ

Київська губернія

с. Осівці Радомишльського повіту

Католицизм


Інші документи

сповідний розпис, фонд 1040, опис 2, справа:
393(1862 рік)