Метричні книги

Метрики с. Мушкатівка Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Мушкатівка Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівський деканат

Костел

с. Мушкатівка Борщівського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1784–1827: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 12

Метричні книги про одруження

1784–1874: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 12

Метричні книги про смерть

1784–1858: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 12
.