Метричні книги

Метрики с. Мельниця Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Мельниця Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Станіславівська єпархія

церква св. Михаїла

с. Мельниця Борщівського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1854–1876: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 45