Метричні книги

Метрики с. Майдан-Чапельський Подільська губернія

Пошук метричних книг с. Майдан-Чапельський Подільська губернія

Державний архів Волинської області

Подільська губернія

Вінницький деканат

Костьол

с. Майдан-Чапельський Вінницького повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1827: ф. 382, оп. 3, спр. 116

Метричні книги про одруження

1827: ф. 382, оп. 3, спр. 116

Метричні книги про смерть

1827: ф. 382, оп. 3, спр. 116