Метричні книги

Метрики с. Магдалівка Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Магдалівка Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівська архієпархія

церква св. Луки

с. Магдалівка Скалатського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1876–1900: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 261

Метричні книги про одруження

1846–1883: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 262
1876–1900: Ф. 487, Оп. 1, Спр.

Метричні книги про смерть

1840–1859, 1881–1894: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 260
1870, 1876–1900: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 261

Метрики с. Магдалівка Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Магдалівка Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівський деканат

Костел

с. Магдалівка Скалатського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1876–1900: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 88

Метричні книги про одруження

1876–1900: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 88

Метричні книги про смерть

1876–1900: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 88