Метричні книги

Метрики с. Краснянка Назва губернії не вказана

Пошук метричних книг с. Краснянка Назва губернії не вказана

Центральний державний історичний архів в м. Київ

Назва губернії не вказана

с. Краснянка Назва повіту не вказана

Католицизм


Інші документи

Візитація костьолу,

фонд 1042, опис 1, справа:
2(1783-польська мова рік)

.